Møtepause i Moss Sjømannsforening.

 

   

På grunn av Korona viruset har styret i Moss Sjømannsforening vedtatt at alle styremøter, medlemsmøter og kaffemøter blir avlyst på ubestemt tid. Årets Generalforsamling er også utsatt, vi vet ikke på nåværende tidspunkt når den kan avholdes. Styret har også bestemt at all utleie av våre lokaler også opphører på ubestemt tid.

Dere vil få beskjed om når vi kan starte opp igjen med vanlig virksomhet.