Eystein Knoph Ellingsrud valgt til Æresmedlem.

Æresmedlem Eystein Knoph Ellingsrud

På den 37. Ordinære Generalforsamling ble Eystein Knoph Ellingsrud valgt til Æresmedlem.

Eystein Knoph Ellingsrud har lang fartstid i foreningen. Eystein har gjort en stor innsats for Moss Sjømannsforening gjennom mange år. Han var styremedlem i perioden 1985 - 1990, 2003 - 2006 og 2010 til 2014. Eystein var Nestformann fra 2006 til 2010. Han ble igjen valgt til Nestformann i 2015. Eystein er tidligere tildelt Sølvknopen.

Æresmedlem Eystein Knoph Ellingsrud

Æresmedlem Eystein Knoph Ellingsrud.