På den 33. Ordinære Generalforsamling 20. mars 2012, ble medlem og Formann i Valgkomiteen valgt til Æresmedlem av Moss Sjømannsforening. Finn Syvertsen var en av de som var med på å restifte foreningen 1979. Ved siden av sitt arbeide som Havnefogd i Moss, har han vært et aktivt medlem som alltid har stilt opp for foreningen. Finn har tidligere blitt tildelt Sølvknopen.

 

Foreningen håper å dra nytte av Finns erfaring i mange år fremover. Formann Thorolf Johnsen overrakte det nye Æresmedlemmet blomster og diplom.

FinnSyvertsen