På den 26. ordinære Generalforsamling 15. mars 2005, ble avtroppende formann Tore Moen valgt til Æresmedlem av Moss Sjømannsforening. Æresmedlem Henry Mandem overrakte Æresbeviset og blomster. Han holdt også en fin tale for det nye Æresmedlemmet.

 

Tore Moen var en av kreftene bak restiftelsen av foreningen i 1979. Han har innehatt flere verv i foreningen. Han har også vært styremedlem i Landsstyret og sittet i valgkomiteen for Sjømannsforeningens Landsforbund. Den 5. mars 2005 rundet vårt nye Æresmedlem 70 år.

Tore Moen