På den 40. Ordinære Generalforsamling i Moss Sjømannsforening onsdag 20. mars 2019, ble Jan Erik Hellstrøm valgt til nytt Æresmedlem.

Jan Erik ble medlem av vår forening i 2003 og han har innehatt mange verv. Han har sittet i styret i mange år, han har også vært Nestleder, han har vært vår "Turgeneral" i mange år, han arrangerte mange flotte turer til stor glede for alle medlemmene. En velfortjent Æresmedlemskap til Jan Erik.

Jan Erik mønstret på M/S Tottan som messegutt i september 1951 og var ombord til juni 1952. I desember 1954 mønstret han ut på M/S Aura som messegutt, han rykket opp som 2. kokk. Han ble ombord til september 1956.

I 1957 startet han sin utdannelse i Sjøforsvaret.

Sjømilitære Korps Skoleavdeling, inkludert 3-årig sykepleierutdanning ved Rikshospitalet i Oslo  (1957 - 1961).

Sjømilitære Korps Kvartermesterskolen, befalsutdanning (1964- 1965)

Tjenestegjøring i Sjøforsvaret.

KNM Tyr (minelegger) som Konstabel og Kvartermester ( 1961 - 1962)

KNM Haugesund ( fregatt) som Kvartermester sanitet. ( 1962 - 1963)

Haakonsvern, Bergen som Kvartermester sanitet ved legekontor og sykestue. ( 1963 - 1965)

Vernepliktig fenrik i Sjøforsvaret fra januar 1972. Jan Erik har gjennomført flere repitisjonsøvelser ved Oscarsborg Festning som Sanitetsoffiser.

35 års tjeneste i Stat/Fylke og kommune samt utdanning ved Universitet og høyskole fra 1966 til 2001, da gikk han av pensjon fra Moss kommune.

resmedlem Jan Erik Hellstrøm

Æresmedlem Jan Erik Hellstrøm.