På den 40. Ordinære Generalforsamling i Moss Sjømannsforening onsdag 20. mars 2019, ble Jan Erik Hellstrøm valgt til nytt Æresmedlem.

Jan Erik ble medlem av vår forening i 2003 og han har innehatt mange verv. Han har sittet i styret i mange år, han har også vært Nestleder, han har vært vår "Turgeneral" i mange år, han arrangerte mange flotte turer til stor glede for alle medlemmene. En velfortjent Æresmedlemskap til Jan Erik.

Jan Erik mønstret på M/S Tottan som messegutt i september 1951 og var ombord til juni 1952. I desember 1954 mønstret han ut på M/S Aura som messegutt, han rykket opp som 2. kokk. Han ble ombord til september 1956.

I 1957 startet han sin utdannelse i Sjøforsvaret.

Sjømilitære Korps Skoleavdeling, inkludert 3-årig sykepleierutdanning ved Rikshospitalet i Oslo  (1957 - 1961).

Sjømilitære Korps Kvartermesterskolen, befalsutdanning (1964- 1965)

Tjenestegjøring i Sjøforsvaret.

KNM Tyr (minelegger) som Konstabel og Kvartermester ( 1961 - 1962)

KNM Haugesund ( fregatt) som Kvartermester sanitet. ( 1962 - 1963)

Haakonsvern, Bergen som Kvartermester sanitet ved legekontor og sykestue. ( 1963 - 1965)

Vernepliktig fenrik i Sjøforsvaret fra januar 1972. Jan Erik har gjennomført flere repitisjonsøvelser ved Oscarsborg Festning som Sanitetsoffiser.

35 års tjeneste i Stat/Fylke og kommune samt utdanning ved Universitet og høyskole fra 1966 til 2001, da gikk han av pensjon fra Moss kommune.

resmedlem Jan Erik Hellstrøm

Æresmedlem Jan Erik Hellstrøm.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter

Moss Sjømannsforening

Strandgaten 21
1531 Moss

Kontakt:

Telefon: 91 00 84 66
Kontaktskjema

 
Innhold © Moss Sjømannsforening. Webdesign ©2013-2019 Web Norge