Æresmedlemer

På den 40. Ordinære Generalforsamling i Moss Sjømannsforening onsdag 20. mars 2019, ble Jan Erik Hellstrøm valgt til nytt Æresmedlem.

Jan Erik ble medlem av vår forening i 2003 og han har innehatt mange verv. Han har sittet i styret i mange år, han har også vært Nestleder, han har vært vår "Turgeneral" i mange år, han arrangerte mange flotte turer til stor glede for alle medlemmene. En velfortjent Æresmedlemskap til Jan Erik.

Jan Erik mønstret på M/S Tottan som messegutt i september 1951 og var ombord til juni 1952. I desember 1954 mønstret han ut på M/S Aura som messegutt, han rykket opp som 2. kokk. Han ble ombord til september 1956.

I 1957 startet han sin utdannelse i Sjøforsvaret.

Sjømilitære Korps Skoleavdeling, inkludert 3-årig sykepleierutdanning ved Rikshospitalet i Oslo  (1957 - 1961).

Sjømilitære Korps Kvartermesterskolen, befalsutdanning (1964- 1965)

Tjenestegjøring i Sjøforsvaret.

KNM Tyr (minelegger) som Konstabel og Kvartermester ( 1961 - 1962)

KNM Haugesund ( fregatt) som Kvartermester sanitet. ( 1962 - 1963)

Haakonsvern, Bergen som Kvartermester sanitet ved legekontor og sykestue. ( 1963 - 1965)

Vernepliktig fenrik i Sjøforsvaret fra januar 1972. Jan Erik har gjennomført flere repitisjonsøvelser ved Oscarsborg Festning som Sanitetsoffiser.

35 års tjeneste i Stat/Fylke og kommune samt utdanning ved Universitet og høyskole fra 1966 til 2001, da gikk han av pensjon fra Moss kommune.

resmedlem Jan Erik Hellstrøm

Æresmedlem Jan Erik Hellstrøm.

Eystein Knoph Ellingsrud valgt til Æresmedlem.

Æresmedlem Eystein Knoph Ellingsrud

Liv Skaar Syvertsen valgt til Æresemedlem.

Æresmedlem Liv Skaar Syvertsen

thumb resmedlem Lars Ekelund

Den 23. august 2014 ble vårt mangeårig medlem Lars Ekelund valgt til nytt Æresmedlem av Moss Sjømannsforening.

 

 

 

 

 

 

 

På den 34. Ordinære Generalforsamling 20.mars 2013.

  

   

 

På den 33. Ordinære Generalforsamling 20. mars 2012, ble medlem og Formann i Valgkomiteen valgt til Æresmedlem av Moss Sjømannsforening. Finn Syvertsen var en av de som var med på å restifte foreningen 1979. Ved siden av sitt arbeide som Havnefogd i Moss, har han vært et aktivt medlem som alltid har stilt opp for foreningen. Finn har tidligere blitt tildelt Sølvknopen.

På den 33. Ordinære Generalforsamling 20. mars 2012 ble medlem og tidligere Formann Sigmund Bakkeli utnevnt til Æresmedlem av Moss Sjømannsforening. Sigmund har gjennom mange år vært ett aktivt medlem og tilført foreningen mye godt.

 

På den 32. Ordinære Generalforsamling 15.mars 2011, ble medlem Heine Hansen tildelt

Æresmedlemskap. Som mangeårig medlem har han gitt mye av sin fritid til foreningen. I sitt 85. år er han fremdeles medlem av Festkomiteen og han legger ned et stort arbeide.

På den 31. Ordinære Generalforsamling 16. mars 2010, ble Kasserer Oddgeir Johansen tildelt Æresmedlemsskap. Han ble medlem i 1982, og allerede i 1987 bla han valgt til foreningens kasserer, et verv han har hatt siden. Oddgeir er fremdeles yrkesaktiv, i en krevende jobb.

 

På den 31. Ordinære Generalforsamling 16. mars 2010, ble Sekretær John Kr. Gundersen tildelt Æresmedlemsskap. Han ble medlem i 1988, og har foreningens sekretær siden 1999. John er fremdeles yrkesaktiv. Til tross for dette utfører han sekretær vervet på en utmerket måte.

 

På den 30. Ordinære Generalforsamling i Moss Sjømannsforening 17.mars 2009, ble Sjøkaptein og vår Formann Thorolf Johnsen tildelt Æresmedlemsskap. En heder som er fullt fortjent. Han var en av de første som ble medlem etter restiftelsen og har siden det lagt ned mange arbeidstimer i foreningen. På den 26. Ordinære Generalforsamling 15.mars 2005 overtok han formannsklubben og han har ledet foreningen på en utmerket måte, som vi alle håper han skal gjøre i mange år framover.

På den 28. ordinære Generalforsamling 20. mars 2007, ble medlem Roar Lie valgt til Æresmedlem av Moss Sjømannsforening. Formann Thorolf Johnsen overrakte Æresbevis og blomster. Roar Lie har vært medlem siden restiftelesen og har vært en drivende kraft for å opprettholde aktiviteten i foreningen. Han var også drivkraften bak våre St. Hans turer for noen år siden og han var selv skipper på turene.

På den 26. ordinære Generalforsamling 15. mars 2005, ble avtroppende formann Tore Moen valgt til Æresmedlem av Moss Sjømannsforening. Æresmedlem Henry Mandem overrakte Æresbeviset og blomster. Han holdt også en fin tale for det nye Æresmedlemmet.

 

På den 24. ordinære Generalforsamling i Moss Sjømannsforening 18.mars 2003, ble avtroppende formann Henry Mandem valgt til Æresmedlem. Nyvalgt formann Tore Moen overrakte Æresbeviset, blomster og ankerdram. Den nye formann holdt også en fin tale til vårt nye Æresmedlem.

Underkategorier


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter

Moss Sjømannsforening

Strandgaten 21
1531 Moss

Kontakt:

Telefon: 91 00 84 66
Kontaktskjema

 
Innhold © Moss Sjømannsforening. Webdesign ©2013-2019 Web Norge