haeder2

Æresmedlemer

Eystein Knoph Ellingsrud valgt til Æresmedlem.

Æresmedlem Eystein Knoph Ellingsrud

Liv Skaar Syvertsen valgt til Æresemedlem.

Æresmedlem Liv Skaar Syvertsen

thumb resmedlem Lars Ekelund

Den 23. august 2014 ble vårt mangeårig medlem Lars Ekelund valgt til nytt Æresmedlem av Moss Sjømannsforening.

 

 

 

 

 

 

 

På den 34. Ordinære Generalforsamling 20.mars 2013.

  

   

 

På den 33. Ordinære Generalforsamling 20. mars 2012, ble medlem og Formann i Valgkomiteen valgt til Æresmedlem av Moss Sjømannsforening. Finn Syvertsen var en av de som var med på å restifte foreningen 1979. Ved siden av sitt arbeide som Havnefogd i Moss, har han vært et aktivt medlem som alltid har stilt opp for foreningen. Finn har tidligere blitt tildelt Sølvknopen.

På den 33. Ordinære Generalforsamling 20. mars 2012 ble medlem og tidligere Formann Sigmund Bakkeli utnevnt til Æresmedlem av Moss Sjømannsforening. Sigmund har gjennom mange år vært ett aktivt medlem og tilført foreningen mye godt.

 

På den 32. Ordinære Generalforsamling 15.mars 2011, ble medlem Heine Hansen tildelt

Æresmedlemskap. Som mangeårig medlem har han gitt mye av sin fritid til foreningen. I sitt 85. år er han fremdeles medlem av Festkomiteen og han legger ned et stort arbeide.

På den 31. Ordinære Generalforsamling 16. mars 2010, ble Kasserer Oddgeir Johansen tildelt Æresmedlemsskap. Han ble medlem i 1982, og allerede i 1987 bla han valgt til foreningens kasserer, et verv han har hatt siden. Oddgeir er fremdeles yrkesaktiv, i en krevende jobb.

 

På den 31. Ordinære Generalforsamling 16. mars 2010, ble Sekretær John Kr. Gundersen tildelt Æresmedlemsskap. Han ble medlem i 1988, og har foreningens sekretær siden 1999. John er fremdeles yrkesaktiv. Til tross for dette utfører han sekretær vervet på en utmerket måte.

 

På den 30. Ordinære Generalforsamling i Moss Sjømannsforening 17.mars 2009, ble Sjøkaptein og vår Formann Thorolf Johnsen tildelt Æresmedlemsskap. En heder som er fullt fortjent. Han var en av de første som ble medlem etter restiftelsen og har siden det lagt ned mange arbeidstimer i foreningen. På den 26. Ordinære Generalforsamling 15.mars 2005 overtok han formannsklubben og han har ledet foreningen på en utmerket måte, som vi alle håper han skal gjøre i mange år framover.

På den 28. ordinære Generalforsamling 20. mars 2007, ble medlem Roar Lie valgt til Æresmedlem av Moss Sjømannsforening. Formann Thorolf Johnsen overrakte Æresbevis og blomster. Roar Lie har vært medlem siden restiftelesen og har vært en drivende kraft for å opprettholde aktiviteten i foreningen. Han var også drivkraften bak våre St. Hans turer for noen år siden og han var selv skipper på turene.

På den 26. ordinære Generalforsamling 15. mars 2005, ble avtroppende formann Tore Moen valgt til Æresmedlem av Moss Sjømannsforening. Æresmedlem Henry Mandem overrakte Æresbeviset og blomster. Han holdt også en fin tale for det nye Æresmedlemmet.

 

På den 24. ordinære Generalforsamling i Moss Sjømannsforening 18.mars 2003, ble avtroppende formann Henry Mandem valgt til Æresmedlem. Nyvalgt formann Tore Moen overrakte Æresbeviset, blomster og ankerdram. Den nye formann holdt også en fin tale til vårt nye Æresmedlem.

Underkategorier


Del denne siden: Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Adresse

Besøksadresse:
Strandgaten 21
1531 Moss

Telefon: 91 00 84 66

Møter

 

 

 

 

 


Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5