Onsdag 16. september 2020 ble den 41. Ordinære Generalforsamling avholdt i vårt nye foreningshus i Strandgata.

 

 Denne Generalforsamling skulle vært avholdt 18. mars 2020, men på grunn av coronavirus ble den avlyst.

Med strenge smittevernregler kunne vi avholde vår Generalforsamling med 23 medlemmer tilstede og alle hadde 1 meters avstand. Vann, såpe og håndsprit var hele tiden tilgjengelig. Det ble heller ikke servert noe å spise eller drikke.

Leder Oddgeir Johansen ønsket velkommen til Generalforsamlingen. Møtet ble satt og Oddgeir Johansen ble valgt til dirigent og John Kr. Gundersen valgt til sekretær. Dirigenten ba forsmlingen om å reise seg med 1. minutts stilhet for å minnes medlemmer som har kastet anker siden siste Generalforsamling. Følgende har kastet anker:

Æresmedlem Henry Manfred Mandem, Æresmedlem Eystein Knoph Elliingsrud og Medlem Ernst Johansen.

Styrets årsberetning, regnskap og balanse ble godkjent. Endring av §2 i våre lover ble godkjent. Valgkomiteen la fram sine forslag på kandidater, forslagene ble godkjent. Moss Sjømannsforening fikk en ny Nestleder som ble Kari Johannes Uusitalo.

Crestkomiteen la fram følgende forslag til Generalforsamlingen:

Anne Erring, Harald Meyer Hanssen og Bjørn Johansen blir hedret med hver sin Sølvknop.

Kjell M. Rasmussen og Tom Davidson blir Æresmedlemmer av Moss Sjømannsforening.

Generalforsamlingen var enig med Crestkomieens forslag. Oddgeir Johansen og Liv Skaar Syvertsen overakte Sølvknoper,Æresmedlemsbevis og blomster.

Generalforsmlingen ble hevet og Oddgeir Johansen ønsket alle vel hjem.

 Anne Erring fikk sølvknopen

 Anne Erring fikk Sølvknop.

Bjørn Johansen fikk sølvknopen

Bjørn Johansen fikk sølvknop.

Harald Meyer Hanssen fikk sølvknopen

Harald Meyer Hanssen fikk Sølvknop.

Æresmedlem Kjell M. Rasmussen

Æresmedlem Kjell M. Rasmussen.

 

Æresmedlem Tom Davidson

Æresmedlem Tom Davidson.

Vår nye Nestleder Kari Johannes Uusitalo

Vår nye Nestleder Kari Johannes Uusitalo.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter

Moss Sjømannsforening

Strandgaten 21
1531 Moss

Kontakt:

Telefon: 91 00 84 66
Kontaktskjema

 
Innhold © Moss Sjømannsforening. Webdesign ©2013-2019 Web Norge